ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקכח

[תשכ"ב?]

נאום ברבים - מטרתו השפעה על השומעים, וכיון שהם שבעי רצון - הושגה המטרה. ובאם הנואם איננו שבע רצון - מעלה נוספת - שהצלחתו לא הביאתו לגאוה וכיו"ב.

ח'תקכח

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 547.