ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרכג

ב"ה, ד' אייר, תשכ"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

... לכתבו ע"ד המאורע בהנחת תפלין - יש להעשות בקי בהעניני דרושי דא"ח בענין תפלין: ד"ה שימני כחותם וביאורו (לקו"ת שה"ש) בשער התפלין שבסי', ומצות תפלין בס' דרך מצותיך.