ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרלד

[נוסח המברק לקראת חג השבועות תשכ"ג]

קבלת התורה בשמחה ובפנימיות וחג שמח

/מקום החתימה/

ח'תרלד

נדפס בלקו"ש חכ"ג ע' 346.