ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרמה

[נוסח המברק לקראת י"ב-י"ג תמוז תשכ"ג]

התוועדויות שמיחות ופעילות בימי הגאולה והשבת.

/מקום החתימה/

ח'תרמה

נדפס בלקו"ש חכ"ג ע' 390.