ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרנד

[כ"ח טבת, ה'תשל"ג]

מבצע תפלין.

ויתנהג כהרה"ג והרה"ח וכו' הרר"י שי' לנדא (בני ברק).


מצילום כתי"ק, על גליון שאלת מו"ה זאב דוב סלונים, מכ"ח טבת ה'תשל"ג. אגרות נוספות אליו – לעיל חי"ד ה'נא, ובהנסמן בהערות שם.

ויתנהג . . (בני ברק) בשאלה אם יצטרף להתארגנות אגודת רבנים באה"ק.