ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשטו

[ג' אדר שני, ה'תשל"ג]

תקותי חזקה שמנצלת הכשרונות בם חוננה להפצת היהדות האמיתית בסביבתה עתה והרי הצליחה בזה בחו"ל – ועתה גם זכות אה"ק מסייעת.


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב מרת רחל ברג, מושב שדה משה, מג' אדר שני ה'תשל"ג.