ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשלג

[כ"א אדר שני, ה'תשל"ג]

(1) נכון הוא.

(2) בכמה מהלשכות שלהם ענינים היפך דת ישראל ומפני הסודיות שבהנהגתם – קשה לברר מראש. ולמה להכנס לכל זה?! ויעשה טוב וכו' מבלי להשתייך כלל להם.

(3) השמות דזוג' תי', ואזכירם עה"צ להנ"ל.


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב מכ"א אדר שני ה'תשל"ג.

נכון הוא פתיחת עסק בחו"ל.

בכמה מהלשכות שלהם של אירגון "הבניה החופשית" (המסונים).