ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשמט

[י' ניסן, ה'תשל"ג]

באם יש לו יפוי כח מהמדוברת תי' לשאול - המענה: יה"ר שיהא השידוך בשטומו"צ. אזכיר עה"צ.


מצילום כתי"ק, על גליון בקשת אבי המדוברת, מיו"ד ניסן ה'תשל"ג, בקשת הסכמה וברכה לשידוכי בתו.