ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתח

[י"ז סיון, ה'תשל"ג]

מובן ופשוט שצריך לחנך את כל ילדיו שי' בבתי ספר דתיים וזה גם ממשיך ברכות השם שהוא נותן התורה.


מצילום כתי"ק, על גליון המכתב מי"ז סיון ה'תשל"ג.