ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתלב

[קיץ ה'תשל"ג]

ככתבה – הרי עדיין לא גמרו כל הטעסטס.

כיון שכל עניני' בסדר לבד הקומה (והמשקל) – כדאי למצוא רופא מומחה שיטפל בה בלא ניתוח הנ"ל. ובפרט שכיון שנמשך המצב כ"כ זמן – אין סיבה לחפזון עתה, ותהי' בקעמפּ במנוחת הנפש.

שמה, ואזכיר עה"צ.


מצילום כתי"ק.