ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתלג

[י"ז תמוז, ה'תשל"ג]

בתמהון גדול קראתי שאלתו במכתבו מיום [טו"ב תמוז] בנוגע לשירת נשים – ופס"ד ברור לאיסור בש"ס ופוסקים.


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב הרה"ח אשר לעמיל הכהן מטו"ב תמוז ה'תשל"ג.

בנוגע לשירת נשים קבוצות המבקרות בבית חב"ד, בתנאי שירשו לכולם לשיר.

בש"ס ופוסקים ברכות כד, א. וש"נ.