ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקכח

[מברק לקראת ראש השנה, ה'תשל"ד]

לשנה טובה תכתבו ותחתמו ולשנת הקהל בשמחה,

מנחם שניאורסאהן