ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקל

[ה'תשל"ג]

יבקש את . . . (או כיו"ב) לברר בכחב"ד הַיש שם מקום פנוי בביה"ס, ואם הן - טובה סברתו לנסוע ללמוד שם והשם יצליחו.