ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקלג

[ה'תשל"ג]

שהרי כבר השקיע בזה כו"כ שנים, ואין הצלחתו בזה תלוי' – אלא ברצונו והחלטתו תקיפה להצליח. וכדאי להשתדל לגמור בהקדם, ולא הסידור שיצטרך ללמוד עוד כו"כ שנים.

אזכיר עה"צ.


ימשיך לימודיו וישתדל להצליח, שהרי כו'.