ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקלז

[ה'תשל"ג]

(1) כיון שיש כ"כ ספקות – מובן שאין לומר "הן".

(2) בן ישיבה בגיל עשרים ככתבה – צ"ע אם בכלל מו[כ]ן כבר לחתונה. ולהתקשר בתנאים וכיו"ב ע"מ שתהי' החתונה בעוד שנה ויותר – אינו ענין כלל וכלל.


לומר "הן" לשידוך.