ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקסז

[ה'תשל"ג]

ת"ח על הבשו"ט בכהנ"ל.

בנוגע לעבוה"ק בתו"ת – פשוט שיַמשיך בזה (כמו שאר הר"י – אפילו באם ע"ע למד שעות נוספות על שאר הר"י).

בנוגע לצאגו"ח ובית חב"ד וכו' – שייך לההנהלות, כמובן.

אזכיר עה"צ.


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב מו"ה שלום דובער מאצקין.

במונטריאל.