ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקסט

[ה'תשל"ג]

טובה או תהילה.

הרי יש לה זכות ושליחות מהשם להאיר סביבתה ע"י שתתנהג ע"פ נר מצוה ותורה אור !

כנ"ל וכמפורט בשו"ע ומתוך בטחון חזק בהשם.

כעצת הרופא שלה.


טובה, או תהילה שינוי השם ללה"ק.

הרי יש לה זכות על מה שכתבה שאינה רואה ערך בחייה.

נר . . אור משלי ו, כג.

כנ"ל . . בהשם על השאלה איך יהודי צריך לחיות.