ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרחצ

ב"ה, ז' אדר א', ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

על מכתבו מיום ג' ד' אד"ר, הואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לענותו (בנוגע לימוד מלאכת המילה וכו').

יפנה אל הרי"י שי' רסקין (בראשל"צ) ויאמר שעושה זה ע"פ הצעתי.

בברכת כט"ס,

בנימין קליין


צילום האגרת, ב"התקשרות" גליון קצו ע' 13.