ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרכ*

ב"ה, ערב חג השבועות, ה'תש"י

עד כמה שמצייר לעצמו גודל ירידתו, במכתבו אלי, הוא באין ערוך לירידת אנכי ארד עמך מצרימה ולכל הגליות. איז וואס נעמט מען זיך איבער. - מען דארף עפעס טאן דערצו - איז א סך גלייכער...

תרכ*

מהעתקה.