ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקמח

ב"ה, ו' אייר תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אשר יום הולדתו... בטח ביום הש"ק הבע"ל ישתדל לעלות לתורה ולחזור בסעודה שלישית מאמר דא"ח (ואם השומעים אינם מורגלים עוד לשמוע תורת דא"ח הרי אין מחוייב לגלות שאומר הוא חסידות ובלבד שהענין יעשה) ובמשך היום דיום הולדתו יתן לפני תפלת שחרית וכן לפני תפלת מנחה איזה סכום לצדקה ויאמר ספר תהלים אחד.

בברכה והצלחה בתלמידים לנטוע בהם תורה ויראת שמים ולהסתדרות בקרוב.