ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שסט

ב"ה, כ"ו טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הנהלת כפר חב"ד

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

...במשך הזמן שאלוני כמה אנשים אודות התיישבות בכפר חב"ד, ולחלק מהם עניתי בחיוב, ואתענין לדעת אם פנו אליהם ומה הי' סוף דבר.

בברכת הצלחה למעלה מהטבע בטבע המחכה לבשו"ט.