ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תב

[מברק ליו"ד שבט תשי"ד]

אגודת וצעירי חב"ד. בבקשה למסור לכפרנו למוסדותינו ולבתי כנסיותנו שבאה"ק לנצל יום ההילולא והשבת שלאחריו לחזוק והרחבת השיעורים ברבים הפצת תורת הדא"ח והדרכותי' בחוגים היותר שונים, ולהתעוררות שהנשמה בגוף ירידה עצומה היא, אבל דוקא על ידה אפשרית העלי' הנפלאה, ולא עזב הרועה את צאן מרעיתו.

בברכה והצלחה.

ב'תב

נדפסה בלקו"ש חכ"א ע' 375.