ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תמט

ב"ה, א' אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ג' הנני ממהר לענות עליו כיון שהוא נוגע לטהרת בנות ישראל, אשר אין כדאי להמשיך עוד השקו"ט ודו"ד, ותומ"י להתחיל בהתקונים שעליהם כבר יש הסכמה, ומובן אשר גם בשאר התקונים צריך להשתדל באופן המתאים...

במדה גדולה תלוי באיזה אופן מתחילים הדבור עד"ז אשר לעתים תכופות כשמדברים בפשיטות שזהו דבר פשוט ואינו ענין גדול ואין כאן כלל הוצאת לעז על הראשונים והעיקר שאין מטריחים אחרים ונותנים להם כבוד, אפשר להוציא כל הדברים לפועל מבלי קישויים ובפרט כאשר כבר יתחילו בהתקונים ויווכחו כל הצדדים שאין מכוונים למעט גדולתם וכיו"ב בקל יותר יסכימו גם על שאר התקונים והענינים אף שלא ידברו אודותם עד אז.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל.