ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקעו

ב"ה, ה' ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... נהניתי ממ"ש בפרטיות אודות הסדרים השונים בהישיבה ובב"ר, ובודאי גם על להבא יעשה כן, ובודאי למותר להעיר על ההשגחה בהנהגת התלמידים והתלמידות בענינים דיראת שמים, ברכות וכו' וכו', שזהו יסוד בחיי היום יומים, וכשירגילו אותם בהנ"ל הרי הרגל נעשה טבע שני.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח.

ב'תקעו

ובב"ר: ובבית רבקה.