ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תרצב

ב"ה, כ"ט אייר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מ"ש שבעת התועדות ישנה התעוררות אבל אח"כ כשאין רואים הצלחה הנה נופל מעט ברוחו וחסר בענין השמחה. הנה אין להנהגה כזו יסוד כלל וכלל כי חזקה להתועדות חסידותי שפועלת, אלא שלפעמים ניכרת התועלת על אתר ולפעמים מתאחרים הדברים, אבל דבר בטוח הוא שסוכ"ס פועל זה הן בעצמו והן בסביבה.

והשי"ת יצליחו לעבדו מתוך שמחה ולהיות חזק במדת הבטחון כפשוטו ממש שיצליח בפרנסתו נוסף על עסקנות בצרכי צבור והוא וזוגתו שיחיו ירוו רוב נחת חסידותי מכל ילידי' שיחיו.

בברכת הצלחה.