ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תתקד

ב"ה, ג' אלול, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, הנה בכלל הענין שאודותו כותב - לפעמים רבות סיבתו העדר שמירת קדושת הלשון. ולפעמים רבות חלישות הגוף, ולפעמים שהתפילין או המזוזות צריכים בדיקה וחילוף. יתקן את כל הנ"ל ויוסיף אומץ בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות, בעבודת התפלה וקיום המצות בהידור, והשי"ת יצליחו.

בברכת כוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ב'תתקד

נדפסה בלקו"ש חי"ב ע' 185, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.