ספריית חב"ד ליובאוויטש

ניסן הטעם שעושים זכר לדורות לקרבנות הנשיאים לחנוכת המזבח; נוסח ה"יהי רצון" שאומרים אחרי אמירת הנשיא "לעשות רצונך כל ימי חיי אני וזרעי וזרע זרעי מעתה ועד עולם"; השייכות לב' ניסן, יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע והתחלת נשיאות כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע וביאור בד"ה ראשית גוים תר"פ, מאמרו הראשון בתור נשיא תשמ"ז 19