ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיחה א פרש"י עה"פ ט, ח ד"ה וזרקו משה — דיוק ל' רש"י "נסים הרבה", אף "שלא חשיב אלא תרתי"; שקו"ט אם עצם הולדת השחין הי' בדרך נס; החידוש המיוחד במטרת מכת שחין שלכן דוקא במכה זו ארעו "נסים הרבה" תשנ"ב  
שיחה ב