ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט"ו בשבט "ארבעה ר"ה הם בא' בניסן ר"ה למלכים ולרגלים כו' באחד בשבט ר"ה לאילן כו'" — הקשר בין ר"ה "למלכים" ו"לרגלים" (החלים ביום אחד), והשייכות המיוחדת שלהם לר"ה לאילן; הטעם שהמועדים נקבעו לפי זמני תבואת השנה והמעלה באילנות על זרעים תנש"א