דברים (תש"נ) פרש"י עה"פ א, י ד"ה והנכם היום ככוכבי השמים — השינוי בין "אתם נצבים היום" ("כיום הזה שהוא קיים" — רש"י) ו"והנכם היום ככוכבי השמים"; פירוש תיבת "לרוב" (שבכתוב) לפי רש"י; לשון רש"י "קיימים לעולם כחמה וכלבנה וככוכבים" ע"פ פשט וע"פ פנימיות הענינים 1