58 (אותיות דשם הוי'). 126 (י'. כ'). 132 (י'). 133 (אותיות דשם הוי'). 143 (כנ"ל). 147 (י' וקוצו של י'). 147 (הוספת מ' מורה על בנין פעל כבד). 149 (י' וקוצו של י'). 152 (כנ"ל). 186 (מ' פתוחה ומ' סתומה). 348 (י'). 380 (ה'). 453 (נ').