14 (בלשונות הכתובים "אז ישיר" "אז יבדיל" — לשון עבר ולשון עתיד).