387 (עצם הנשמה. איתן האזרחי). 9-448 (עצם הנשמה, כח המס"נ).