230 (ענינו). 265 (קשור עם גאולת הכלל וגאולת הפרט). 283 (ענינו).