58 (בל' התניא "אמתתו וגדולתו"). 79 (לשון אמת וישר. רחמים).