452 (ג' מצות דנשי ישראל המרומזות ב"חנה"). 453 (עקרת הבית).