284 (דר באילנו משנה לשנה). 288 (כנ"ל). 406 (ארבעת המינים ענינם אחדות).