192 (בשבילו נברא העולם וכל העולמות תלויים בעבודתו). 371 (ע"ש אדמה לעליון).