דף השער  
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א  
בס"ד ליל א' דחג השבועות (לפנות-בוקר), ה'תשי"ד  
בס"ד. יום ב' דחג השבועות, ה'תשי"ד  
בס"ד. שיחת יום ב' דחג השבועות, ה'תשי"ד.  
בס"ד. ש"פ קרח, מבה"ח תמוז, ה'תשי"ד  
בס"ד. שיחת ש"פ קרח, מבה"ח תמוז, ה'תשי"ד.  
בס"ד. י"ב תמוז, ה'תשי"ד  
בס"ד. שיחת יום ג' פ' פינחס, י"ב תמוז ה'תשי"ד.  
בס"ד. שיחת יום ד' פ' פינחס, י"ג תמוז ה'תשי"ד.  
בס"ד. ש"פ מטות, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשי"ד  
בס"ד. שיחת ש"פ מטות, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשי"ד.  
בס"ד. שיחת יום ה' פ' עקב, כ"ף מנחם-אב ה'תשי"ד.  
בס"ד. מנחם-אב, ה'תשי"ד.  
בס"ד. ש"פ ראה, מבה"ח וער"ח אלול, ה'תשי"ד  
בס"ד. שיחת ש"פ ראה, מבה"ח וער"ח אלול, ה'תשי"ד.  
בס"ד. שיחה לא' – ראש-חודש אלול ה'תשי"ד.  
בס"ד. ש"פ תצא, י"ג אלול, ה'תשי"ד.  
בס"ד. שיחת ש"פ תצא, י"ג אלול ה'תשי"ד.  
מכתב כללי  
בס"ד. ש"פ נצבים, כ"ז אלול, ה'תשי"ד  
בס"ד. שיחת ש"פ נצבים, כ"ז אלול, ה'תשי"ד.  
בס"ד. ערב ראש השנה ה'תשט"ו.  
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א