דף השער 1
בס"ד. יום ב' דראש השנה, ה'תשט"ז 3
בס"ד. שיחת יום ב' דראש השנה ה'תשט"ז. 11
בס"ד. שיחת יום ד' פ' האזינו, ליל וא"ו תשרי ה'תשט"ז. 20
בס"ד. ש"פ האזינו, ח' תשרי, שבת תשובה, ה'תשט"ז 24
בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א 35
בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו 36
בס"ד. יום ב' דחג הסוכות, ה'תשט"ז 37
בס"ד. שיחת יום ב' דחג הסוכות ה'תשט"ז. 45
בס"ד. שיחת ליל ג' דחול המועד סוכות, 54
בס"ד. שיחת ליל שמחת-תורה (קודם הקפות), ה'תשט"ז. 100
בס"ד. יום שמחת תורה, ה'תשט"ז 116
בס"ד. שיחת יום שמחת תורה ה'תשט"ז. 127
בס"ד. ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשט"ז 177
בס"ד. שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשט"ז. 189
בס"ד. ר"ד, אור ליום ב' פ' נח, בדר"ח מרחשון, ה'תשט"ז. 202
בס"ד. ר"ד לא' ביחידות, יום ג' פ' וירא, ט"ז מרחשון, ה'תשט"ז. 203
בס"ד. אור ליום ועש"ק פ' חיי שרה, כ"ו מרחשון ה'תשט"ז 206
בס"ד. ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשט"ז 214
בס"ד. שיחת ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשט"ז. 222
בס"ד. ש"פ וישלח, ח"י כסלו, ה'תשט"ז 235
בס"ד. שיחת ש"פ וישלח, ח"י כסלו ה'תשט"ז. 238
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 244
בס"ד. י"ט כסלו, ה'תשט"ז 245
בס"ד. שיחת יום א' פ' וישב, י"ט כסלו ה'תשט"ז. 254
בס"ד. ש"פ וישב, שבת חנוכה, מבה"ח טבת, ה'תשט"ז 287
בס"ד. שיחת ש"פ וישב, שבת חנוכה, מבה"ח טבת ה'תשט"ז. 295
בס"ד. שיחת אור ליום ד' פ' מקץ, ליל נר ה' דחנוכה ה'תשט"ז. 305
בס"ד. שיחת אור ליום ד' פ' מקץ, ליל נר ה' דחנוכה ה'תשט"ז. 309
בס"ד. שיחת ש"פ מקץ, זאת חנוכה, ה'תשט"ז. 311