דף השער  
בס"ד. יום ב' דראש השנה, ה'תשט"ז  
בס"ד. שיחת יום ב' דראש השנה ה'תשט"ז.  
בס"ד. שיחת יום ד' פ' האזינו, ליל וא"ו תשרי ה'תשט"ז.  
בס"ד. ש"פ האזינו, ח' תשרי, שבת תשובה, ה'תשט"ז  
בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א  
בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו  
בס"ד. יום ב' דחג הסוכות, ה'תשט"ז  
בס"ד. שיחת יום ב' דחג הסוכות ה'תשט"ז.  
בס"ד. שיחת ליל ג' דחול המועד סוכות,  
בס"ד. שיחת ליל שמחת-תורה (קודם הקפות), ה'תשט"ז.  
בס"ד. יום שמחת תורה, ה'תשט"ז  
בס"ד. שיחת יום שמחת תורה ה'תשט"ז.  
בס"ד. ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשט"ז  
בס"ד. שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשט"ז.  
בס"ד. ר"ד, אור ליום ב' פ' נח, בדר"ח מרחשון, ה'תשט"ז.  
בס"ד. ר"ד לא' ביחידות, יום ג' פ' וירא, ט"ז מרחשון, ה'תשט"ז.  
בס"ד. אור ליום ועש"ק פ' חיי שרה, כ"ו מרחשון ה'תשט"ז  
בס"ד. ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשט"ז  
בס"ד. שיחת ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשט"ז.  
בס"ד. ש"פ וישלח, ח"י כסלו, ה'תשט"ז  
בס"ד. שיחת ש"פ וישלח, ח"י כסלו ה'תשט"ז.  
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א  
בס"ד. י"ט כסלו, ה'תשט"ז  
בס"ד. שיחת יום א' פ' וישב, י"ט כסלו ה'תשט"ז.  
בס"ד. ש"פ וישב, שבת חנוכה, מבה"ח טבת, ה'תשט"ז  
בס"ד. שיחת ש"פ וישב, שבת חנוכה, מבה"ח טבת ה'תשט"ז.  
בס"ד. שיחת אור ליום ד' פ' מקץ, ליל נר ה' דחנוכה ה'תשט"ז.  
בס"ד. שיחת אור ליום ד' פ' מקץ, ליל נר ה' דחנוכה ה'תשט"ז.  
בס"ד. שיחת ש"פ מקץ, זאת חנוכה, ה'תשט"ז.