דף השער 1
בס"ד. ש"פ שמות, מבה"ח שבט, ה'תשט"ז 3
בס"ד. שיחת ש"פ שמות, מבה"ח שבט, ה'תשט"ז. 13
בס"ד. יו"ד שבט, ה'תשט"ז 25
בס"ד. שיחת יום ב' פ' בשלח, יו"ד שבט ה'תשט"ז. 40
בס"ד. שיחת ש"פ בשלח, ט"ו בשבט, ה'תשט"ז. 71
בס"ד. ש"פ משפטים, פ' שקלים, מבה"ח וער"ח אדר, ה'תשט"ז 89
בס"ד. שיחת ש"פ משפטים, פ' שקלים, 97
בס"ד. ש"פ תצוה, פ' זכור, י"ג אדר, ה'תשט"ז 105
בס"ד. שיחת ש"פ תצוה, פ' זכור, י"ג אדר ה'תשט"ז. 109
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 117
בס"ד. פורים, ה'תשט"ז 118
בס"ד. שיחת חג הפורים ה'תשט"ז. 129
בס"ד. ש"פ ויקהל-פקודי, פ' החודש, מבה"ח ניסן, ה'תשט"ז 172
בס"ד. שיחת ש"פ ויקהל-פקודי, 180
מכתב כללי 189
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 192
בס"ד. שיחת ליל ב' דחג הפסח, ה'תשט"ז. 193
בס"ד. אחרון של פסח, ה'תשט"ז 215
בס"ד. שיחת אחרון של פסח ה'תשט"ז. 228
בס"ד. ש"פ שמיני, מבה"ח אייר, ה'תשט"ז 243
בס"ד. שיחת ש"פ שמיני, מבה"ח אייר ה'תשט"ז. 254
בס"ד. שיחת ל"ג בעומר, בעת ה"פּאַראַד", ה'תשט"ז. 266
בס"ד. ש"פ בהר-בחוקותי, מבה"ח סיון, ה'תשט"ז 269
בס"ד. שיחת ש"פ בהר-בחוקותי, מבה"ח סיון, ה'תשט"ז. 278
בס"ד. שיחת ליל ערב חג השבועות ה'תשט"ז. 290
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 298
בס"ד. ליל א' דחג השבועות (לפנות-בוקר), ה'תשט"ז 299
בס"ד. יום ב' דחג השבועות (מאמר א), ה'תשט"ז 308
בס"ד. יום ב' דחג השבועות (מאמר ב), ה'תשט"ז 318
בס"ד. שיחת יום ב' דחג השבועות ה'תשט"ז. 323