דף השער 1
בס"ד. ש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשט"ז 3
בס"ד. שיחת ש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשט"ז. 11
בס"ד. שיחת ליל ג' תמוז ה'תשט"ז. 26
בס"ד. ר"ד יום ה' פ' בלק, ה' תמוז ה'תשט"ז. 29
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 32
בס"ד. י"ב תמוז ה'תשט"ז 33
בס"ד. שיחת יום ה' פ' בלק, י"ב תמוז ה'תשט"ז. 45
בס"ד. שיחת ש"פ בלק, י"ד תמוז ה'תשט"ז. 78
בס"ד. ט"ז תמוז, במחנה-קיץ "גן ישראל", ה'תשט"ז 100
בס"ד. שיחת יום ב' פ' פינחס, ט"ז תמוז ה'תשט"ז 106
בס"ד. ר"ד יום ב' פ' פינחס, ט"ז תמוז ה'תשט"ז 111
בס"ד. שיחת יום ד' פ' פינחס, ח"י תמוז ה'תשט"ז. 112
ב"ה. נוסח הברכה שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 113
בס"ד. ש"פ מטות ומסעי, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשט"ז 114
בס"ד. שיחת ש"פ מטות-מסעי, מבה"ח מנחם-אב ה'תשט"ז. 122
בס"ד. ש"פ עקב, כ"ף מנחם-אב, ה'תשט"ז 134
בס"ד. שיחת ש"פ עקב, כ"ף מנחם-אב, ה'תשט"ז. 142
בס"ד. ש"פ ראה, מבה"ח אלול, ה'תשט"ז 158
בס"ד. שיחת ש"פ ראה, מבה"ח אלול, ה'תשט"ז. 166
בס"ד. ר"ד שלהי מנחם-אב, ה'תשט"ז. 178
בס"ד. ש"פ שופטים, ד' אלול, ה'תשט"ז 179
בס"ד. שיחת ש"פ שופטים, ד' אלול, ה'תשט"ז. 183
בס"ד. שיחת ש"פ תבוא, ח"י אלול, ה'תשט"ז. 193
בס"ד, ש"פ נצבים-וילך, כ"ה אלול, ה'תשט"ז 202
בס"ד. שיחת ש"פ נצבים-וילך, כ"ה אלול, ה'תשט"ז. 209
מכתב כללי 219