דף השער  
בס"ד. ליל ש"ק פ' בשלח, י"א שבט,  
בס"ד. מוצש"ק פ' בשלח, י"א שבט (מאמר ב), ה'תשח"י  
בס"ד. שיחת מוצש"ק פ' בשלח, י"א שבט ה'תשח"י.  
בס"ד. שיחת יום א' פ' יתרו, י"ב שבט ה'תשח"י.  
בס"ד. ש"פ משפטים, פ' שקלים, מבה"ח אדר, ה'תשח"י  
בס"ד. שיחת ש"פ משפטים, פ' שקלים, מבה"ח אדר ה'תשח"י.  
בס"ד. ר"ד יום ועש"ק, ב' דר"ח אדר, ה'תשח"י.  
בס"ד. ש"פ תצוה, פ' זכור, ט' אדר, ה'תשח"י  
בס"ד. פורים, ה'תשח"י  
בס"ד. שיחת חג הפורים ה'תשח"י.  
בס"ד. משיחות ש"פ תשא, ט"ז אדר ה'תשח"י.  
בס"ד. ש"פ ויקהל-פקודי, פרשת פרה, מבה"ח ניסן, ה'תשח"י  
בס"ד. שיחת ש"פ ויקהל-פקודי, פ' פרה, מבה"ח ניסן, ה'תשח"י.  
מכתב כללי  
בס"ד. ליל ב' דחג הפסח, ה'תשח"י  
בס"ד. שיחת ליל ב' דחג הפסח, ה'תשח"י.  
בס"ד. אחרון של פסח, ה'תשח"י  
בס"ד. שיחת אחרון של פסח ה'תשח"י.  
בס"ד. ש"פ שמיני, מבה"ח אייר, ה'תשח"י  
בס"ד. שיחת ש"פ שמיני, מבה"ח אייר ה'תשח"י.  
בס"ד. ש"פ בהר-בחוקותי, מבה"ח סיון, ה'תשח"י  
בס"ד. שיחת ש"פ בהר-בחוקותי, מבה"ח סיון ה'תשח"י.  
בס"ד. שיחת ראש-חודש סיון ה'תשח"י.