דף השער  
בס"ד. יום ב' דראש השנה, ה'תשי"ט  
בס"ד. ש"פ וילך, שבת תשובה, וא"ו תשרי, ה'תשי"ט  
בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א  
בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו  
בס"ד. ש"פ האזינו, י"ג תשרי, ה'תשי"ט  
בס"ד. יום ב' דחג הסוכות, ה'תשי"ט  
בס"ד. שיחת אור ליום ב' דחוה"מ סוכות, ח"י תשרי  
בס"ד. שבת חול המועד סוכות, ה'תשי"ט  
בס"ד. שיחת ליל שמחת תורה (קודם הקפות), ה'תשי"ט.  
בס"ד. יום שמחת תורה, ה'תשי"ט  
בס"ד. שיחת יום שמחת תורה, ה'תשי"ט.  
בס"ד. שבת בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשי"ט  
בס"ד. שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשי"ט.  
בס"ד. שיחת אור ליום ועש"ק פ' וירא, י"ז מרחשון, ה'תשי"ט.  
בס"ד. ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשי"ט  
בס"ד. שיחת ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשי"ט.  
בס"ד. ש"פ ויצא, יו"ד כסלו, ה'תשי"ט  
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א  
בס"ד. י"ט כסלו, ה'תשי"ט  
בס"ד. שיחת יום ב' פ' וישב, י"ט כסלו, ה'תשי"ט.  
בס"ד. ש"פ וישב, מבה"ח טבת, ערב חנוכה, ה'תשי"ט  
בס"ד. ש"פ שמות, כ"ג טבת, מבה"ח שבט, ה'תשי"ט  
בס"ד. שיחת ש"פ שמות, כ"ג טבת, מבה"ח שבט, ה'תשי"ט.