ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

6

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת חג השבועות, ה'תשי"ט

גוט שבת קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

מנחם שניאורסאהן