דף השער

1

התוועדויות

(יום ב' דראש השנה – ש"פ ויקהל-פקודי, פ' החודש, מבה"ח ניסן)