דף השער  
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א  
בס"ד. ליל ש"ק פ' בשלח, י"א שבט, אחרי קבלת שבת, ה'תשכ"א  
בס"ד. ש"פ בשלח, י"א שבט, ה'תשכ"א  
בס"ד. שיחת ש"פ בשלח, י"א שבט ה'תשכ"א  
בס"ד. מוצש"ק פ' בשלח, י"א שבט, ה'תשכ"א  
בס"ד. שיחת מוצש"ק פ' בשלח, י"א שבט ה'תשכ"א  
בס"ד. ר"ד יום א' פ' יתרו, י"ב שבט ה'תשכ"א  
בס"ד. ש"פ משפטים, פ' שקלים, מבה"ח אדר, ה'תשכ"א  
בס"ד. שיחת ש"פ משפטים, מבה"ח אדר ה'תשכ"א  
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א  
בס"ד. פורים, ה'תשכ"א  
בס"ד. שיחת חג הפורים, ה'תשכ"א  
בס"ד. ש"פ ויקהל-פקודי, פ' פרה, מבה"ח ניסן, ה'תשכ"א  
בס"ד. שיחת ש"פ ויקהל-פקודי, פ' פרה, מבה"ח ניסן ה'תשכ"א  
בס"ד. ליל ב' דחג הפסח, ה'תשכ"א  
בס"ד. שיחת ליל ב' דחג הפסח, ה'תשכ"א  
בס"ד. אחרון של פסח, ה'תשכ"א  
בס"ד. שיחת אחרון של פסח, ה'תשכ"א  
בס"ד. ש"פ אחרי-קדושים, י"ג אייר ה'תשכ"א  
בס"ד. ר"ד יום א' פ' אמור, י"ד אייר, פסח שני, ה'תשכ"א.  
בס"ד. ש"פ בהר-בחוקותי, מבה"ח סיון, ה'תשכ"א  
בס"ד. חלק משיחת ש"פ בהר-בחוקותי, מבה"ח סיון ה'תשכ"א  
הוספה - בס"ד. ר"ד יום א', כ"ו שבט, ה'תשכ"א.  
בס"ד. ר"ד מדברי כ"ק אדמו"ר שליט"א בא' היחידויות