דף השער

1

התוועדויות

(ש"פ בשלח, י"א שבט – ש"פ בהר-בחוקותי, מבה"ח סיון)