דף השער  
בס"ד. פורים, ה'תשי"ב  
בס"ד. שיחת חג הפורים ה'תשי"ב.  
בס"ד. ש"פ ויקהל-פקודי, פרשת החודש, מבה"ח ניסן, ה'תשי"ב  
בס"ד. שיחת ש"פ ויק"פ, פ' החודש, מבה"ח ניסן ה'תשי"ב.  
בס"ד. אור ליום ועש"ק, ב' ניסן ה'תשי"ב.  
בס"ד. ש"פ ויקרא, ג' ניסן ה'תשי"ב  
בס"ד. יום א', י"א ניסן ה'תשי"ב.  
בס"ד. י"א ניסן, ה'תשי"ב  
בס"ד. י"ג ניסן ה'תשי"ב.  
בס"ד. יום ד', י"ד ניסן, ערב חג הפסח ה'תשי"ב.  
בס"ד. שיחת ליל א' דחג הפסח ה'תשי"ב.  
בס"ד. שיחת ליל ב' דחג הפסח ה'תשי"ב.  
בס"ד. אחרון של פסח ה'תשי"ב  
בס"ד. שיחת אחרון של פסח ה'תשי"ב.  
בס"ד. ש"פ שמיני, מבה"ח אייר, ה'תשי"ב  
בס"ד. שיחת ש"פ שמיני, מבה"ח אייר ה'תשי"ב.  
בס"ד. ר"ד יום ג' פ' אמור, י"א אייר ה'תשי"ב.  
בס"ד. שיחת י"ט אייר - ל"ד בעומר - ה'תשי"ב.  
בס"ד. ש"פ במדבר, מבה"ח וער"ח סיון, ה'תשי"ב  
בס"ד. שיחת ש"פ במדבר, מבה"ח וער"ח סיון ה'תשי"ב.  
בס"ד. שיחת ערב חג השבועות ה'תשי"ב.  
בס"ד. ליל א' דחג השבועות - לפנות בוקר - ה'תשי"ב  
בס"ד. יום ב' דחג השבועות ה'תשי"ב  
בס"ד. שיחת יום ב' דחג השבועות ה'תשי"ב.