דף השער  
בס"ד. שיחת יום ג' פ' שלח, כ"ד סיון ה'תשי"ב.  
בס"ד. ש"פ שלח, כ"ח סיון, מבה"ח תמוז, ה'תשי"ב  
בס"ד. שיחת ש"פ שלח, כ"ח סיון, מבה"ח תמוז ה'תשי"ב.  
בס"ד. יום ה' פ' חוקת-בלק, יו"ד תמוז ה'תשי"ב.  
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א  
בס"ד. ש"פ חוקת-בלק, י"ב תמוז, ה'תשי"ב  
בס"ד. שיחת ש"פ חוקת-בלק, י"ב תמוז ה'תשי"ב.  
בס"ד. יום א' פ' פינחס, י"ג תמוז, ה'תשי"ב  
בס"ד. שיחת יום א' פ' פינחס, י"ג תמוז ה'תשי"ב.  
בס"ד. ר"ד יום ד' פ' פינחס, ט"ז תמוז, ה'תשי"ב.  
בס"ד. ש"פ מטות-מסעי, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשי"ב  
בס"ד. שיחת ש"פ מטות-מסעי, מבה"ח מנחם-אב ה'תשי"ב.  
בס"ד. שיחת כ"ף מנחם-אב, ה'תשי"ב.  
בס"ד. ש"פ ראה, מבה"ח אלול, ה'תשי"ב  
בס"ד. שיחת ש"פ ראה, מבה"ח אלול ה'תשי"ב.  
בס"ד. שיחת ח"י אלול ה'תשי"ב.  
בס"ד. אור ליום ועש"ק פ' נצבים-וילך, כ"ב אלול ה'תשי"ב.  
בס"ד. ש"פ נצבים-וילך, כ"ג אלול, ה'תשי"ב  
בס"ד. שיחת ש"פ נצבים-וילך, כ"ג אלול ה'תשי"ב.  
בס"ד. ערב ראש השנה ה'תשי"ג.  
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א